Altus VARIO a přechod do nového roku

Při přechodu na nový rok je potřeba v systému Altus VARIO věnovat pozornost těmto oblastem:

1) Vystavovat doklady do správného roku. Je potřeba upozornit všechny uživatele, že funkce vyskladnit, zaskladnit, fakturovat zakázky, skladový doklad k... atd. vystavují nové doklady vždy do aktuálního roku.

2) Nastavit počáteční stavy knih v agendách Pokladna a Banka.

3) V modulu Účetnictví připravit účetní rozvrh pro nový rok.

4) Aktualizovat modul Mzdy (viz dále).

Přečtěte si, prosím, článek překlenutí roku, který podrobně popisuje správné postupy. V něm navíc naleznete informace o

- práci s neuhrazenými doklady z minulých let,

- inventuře skladu (viz též aktualizace) a

- nastavení číselných řad.

Mzdy a legislativní změny od 1.1.2007

V průběhu ledna uvolníme nové vydání Altus VARIO, které bude obsahovat aktualizaci parametrů potřebných pro výpočet mezd v roce 2007. O změnách Vás budeme podrobně informovat samostatným zpravodajem na začátku ledna.

PF 2007

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v novém roce.

Na další spolupráci s Vámi v roce 2007 se těší tým ALTUS Development.