Sestava Sklad ke dni a ceny dle FIFO/PC

vydání: 20070117 - verze: 11

Sestava Sklad ke dni byla upravena tak, aby zobrazovala jen ceny FIFO nebo průměrné v závislosti na nastavení skladu. Do datového zdroje sestavy byl přidán sloupec Celkem a sloupec SkladFIFO. Ve sloupci SkladFIFO je hodnota True pokud se používá FIFO cena nebo False, pokud se používají ceny průměrné. Sloupec Celkem obsahuje hodnotu sloupce Celkem_FIFO nebo Celkem_prumerna v závislosti na nastavení skladu (resp. sloupci SkladFIFO).