Mzdy a legislativní změny od 1.1.2007

V pátek 19. ledna jsme uvolnili nové vydání Altus VARIO, které obsahuje aktualizaci modulu Mzdy a nastavení parametrů pro výpočet mezd v roce 2007.

Všichni uživatelé modulu Mzdy musí aktualizovat Altus VARIO na vydání 20070119 a novější nejpozději do doby výpočtu mzdy za leden 2007. Vzhledem k tomu, že aktualizace zajistí soulad s platnou legislativou při výpočtu mezd, ročním zúčtování i zpracování tiskových výstupů, doporučujeme aktualizovat co nejdříve.

Před aktualizací a výpočtem mezd za leden 2007 si pozorně přečtěte popis nastavení roku 2007 a popis změn v modulu Mzdy. (Změny ve staré verzi jsou popsány zde: "Mzdy Vario 10".)