Změny v modulu Mzdy v roce 2007 - dodatek

V pátek 9.2.2002 jsme uvolnili další vydání Altus VARIO. Toto vydání navazuje na vydání 20070119, které obsahovalo aktualizaci modulu Mzdy na rok 2007. Změny v novém vydání jsou popsány v článku Změny v modulu Mzdy v roce 2007 - dodatek. Z těchto změn v některých případech vyplývá nutnost aktualizovat na toto nové vydání.

Pokud jste aktualizaci na rok 2007 dosud neprovedli (máte vydání nižší než 20070119), proveďte ji a pozorně čtěte také popis nastavení roku 2007 a popis změn v modulu Mzdy.

Změny ve verzi Altus Vario 10 jsou popsány v článku "Mzdy Vario 10" a "Změny v modulu Mzdy v roce 2007 - dodatek".