Internet Explorer 7 a HTML text v katalogu

vydání: 20070216 - verze: 11

Karta Text v detailu produktu byla přepracována. Náhled na text v HTML se nyní otevírá v okně prohlížeče klepnutím na tlačítko Náhled. Okno náhledu zavřete klepnutím na tlačítko zpět.

Úpravy textu se nyní provádějí také přímo v okně prohlížeče. Změny uložíte klepnutím na tlačítko Uložit a zavřít. Změny se neuloží, pokud mezitím zavřete okno produktu. Pokud nechcete ukládat změny, zavřete okno prohlížeče.

Důvodem pro změnu je, že Internet Explorer 7.0 nelze zobrazovat v dialogových oknech Varia. Drobnou nepříjemností je, že IE7 ve výchozím nastavení nepovoluje scripty. V editoru potom nefungují tlačítka panelu nástrojů pro úpravy textu (tlačítko Uložit a zavřít je funkční vždy). Musíte buďto povolit zpracování scriptů nebo používat obvyklé klávesové zkratky (Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U, Ctrl+K).