Intrastat - jiné datum

vydání: 20070314 - verze: 11

Období ve výkazu pro intrastat je určeno datem zdanitelného plnění. Pokud se však měsíc odeslání nebo přijetí zboží liší od měsíce v datu zdanitelného plnění, nebudou pohyby zboží vykázány ve správném období.

 

Od vydání 20070314 je v dialogu pro zadání položek intrastatu možné zadat jiné datum než datum zdanitelného plnění. Datum platí pro všechny položky zboží k danému dokladu. Pokud se datum neuvede, platí datum zdanitelného plnění (stejné jako v předchozích vydáních).