Mzdy - Kontroly při zadávání a výpočtu mezd

vydání: 20070517 - verze: 11

Kontroly

V několika oblastech modulu Mzdy byly přidány kontroly, které reagují na nestandardně zadaná data.

 

Nastavení výchozích složek

V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení se zobrazí informace při zadání složky

1. slev na dani nebo daňového zvýhodnění v případě, že není vyplněné pole Prohlášení
2. při zadání složky Sleva na dani - základní starobnímu důchodci
3. při zadání složky Sleva na dani - student zaměstnanci, který již dovršil 26 let
4. při zadání složky Sleva na dani - student zaměstnanci, který nemá nastaven parametr Plátce stát

V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení se zobrazí informace při přidání složek tlačítkem Načíst daňové slevy

1. při přidání složky slev na dani nebo daňového zvýhodnění v případě, že není vyplněné pole Prohlášení
2. při přidání složky Sleva na dani - základní starobnímu důchodci
3. Sleva na dani - student zaměstnanci, který již dovršil 26 let
4. Sleva na dani - student zaměstnanci, který nemá nastaven parametr Plátce stát

Vytváření mezd

Pokud se v Průvodci vytvořením mezd zatrhne vytváření protokolu, zapíší se do něj informace:

1. při vytváření složek daňových slev v případě, že není vyplněné pole Prohlášení
2. při vytváření složky Sleva na dani - základní starobnímu důchodci
3. při vytváření slev po skončení pracovního poměru
4. při vytváření mzdy bez složek slev na dani, přestože je vyplněné pole Prohlášení
5. při vytváření složky Sleva na dani - student zaměstnanci, který již dovršil 26 let
 

Zadávání měsíčních složek

Při zadávání mzdových složek v dialogu Mzda nebo Hromadné zadávání Nemoci, OČR,... se zobrazují informace:

1. při zadávání data posledního dne období do pole Platnost do. Pokud absence trvá přes konec období, Platnost do se nezadává.
2. při zadávání absence po skončení pracovního poměru. Do polí Platnost od a Platnost do lze zadávat pouze dny trvání pracovního poměru. Pokud např. nemoc trvá přes konec pracovního poměru, zadává se do pole Platnost do poslední den trvání pracovního poměru a do polí Likvidace od a Likvidace do dny, za které se vyplácí dávka i po skončení pracovního poměru. Pokud pracovní poměr v daném období již netrvá, zadávají se pouze pole Likvidace od a Likvidace do.
3. při zadání složek daňových slev v případě, že není vyplněné pole Prohlášení
4. při zadání složky Sleva na dani - základní starobnímu důchodci
5. při zadání složky Sleva na dani - student zaměstnanci, který již dovršil 26 let
6. při zadání složky Sleva na dani - student zaměstnanci, který nemá nastaven parametr Plátce stát
7. při otevření dialogů Hromadného zadávání v uzavřeném období

Výpočet mezd

Při výpočtu mzdy se zobrazí informace
1. při vyplněném poli Prohlášení při výpočtu daňového základu po skončení pracovního poměru.
2. při překročení předpokládaného počtu odpracovaných hodin. K této situaci dochází při nesouladu nastavení pole Typ mzdy (Měsíční) a zadání odpracovaných hodin (např. složkou Hodinová mzda).
3. pokud se v souběžném pracovním poměru uplatňují složky slev na dani
4. pokud k souběžnému pracovnímu poměru, neexistuje žádný nebo více než jeden nesouběžný pracovní poměr
5. pokud se v dialogu Mzdy|Výpočet mezd|Výpočet mezd - výběr, spustí výpočet mezd v uzavřeném období