Mzdy - Úpravy tiskových formulářů

vydání: 20070316 - verze: 11


Výpočet daně z příjmu

Pro uživatele kategorie Varia SQL je připravena verze TF označená Výpočet daně z příjmu - SQL, která výrazně zrychluje zpracování tohoto TF při velkém objemu dat na SQL serveru.

 

Přehled o vyměřovacích základech

V TF přehled o vym. základech je upraveno vyhodnocení částí dnů neplaceného volna. Jako dny omluvené absence se vykazují pouze celé dny neplaceného volna.

Vyloučené doby se neuvádějí nově také v případě, že:
1. pracovní poměr končí v průběhu období
2. po celou tuto část období trvají vyloučené doby
3. současně je vyplácen příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení