Dodatečné přiznání k DPH

vydání: 20070330 - verze: 11

Tiskový formulář Přiznání k DPH počítá od tohoto vydání také dodatečné přiznání k dani z přidané hodnoty.

Po zvolení typu přiznání dodatečné v A. oddíle přiznání k DPH se provede automatický výpočet dodatečného přiznání za zvolené období. Vypočtené údaje je možné zkontrolovat, případně upravit v B. oddíle. Vytvořené dodatečné přiznání lze také vyexportovat do xml pro potřeby elektronického podání (nebo přímo odeslat prostřednictvím doplňku elektronická podání). 

Definitivní podoba přiznání k DPH (řádného i dodatečného) se ukládá vždy až po stisku tlačítka OK. Pokud zvolíte Storno, k uložení údajů nedojde. Tato archivace údajů odeslaných na finanční úřad je důležitá pro výpočet vypořádacího koeficientu v posledním zdaňovacím období roku. Proto vždy ukládejte hodnoty při podání přiznání.

Po uložení dodatečného přiznání již NEUKLÁDEJTE řádné přiznání stejného období!! Došlo by k chybě při výpočtu vypořádacího koeficientu. 

Tisk záznamové povinnosti je možný pouze za celé zdaňovací období, nikoli po jednotlivých vytvořených přiznáních.