Úpravy v interních dokladech ve stavu OK

vydání: 20070405 - verze: 11

V interním dokladu je možné přepsat částku na položce ve stavu OK. Přepsání částky se nepromítne do již realizované transakce (vyrovnání pohledávek, kursové vyrovnání apod.). To vede k rozdílům mezi částkou realizovanou při transakci a částkou na interním dokladu. Jedná se o chybu, částky interního dokladu ve stavu OK nelze měnit. Chybu odstraňuje toto vydání.