Účtování plateb v daňové evidenci

vydání: 20070502 - verze: 11

Při platbě zálohových faktur v Daňové evidenci bylo nutné doplňovat do položek bankovního výpisu předkontaci.

Od tohoto vydání se předkontace doplní v průběhu zaúčtování automaticky podle vyplněných položek na zálohové faktuře. Zaúčtování platby zálohové faktury nebere v úvahu DPH, zachovává však rozpis na různé použité předkontace. Může se tak vytvořit několik řádků, stejně jako u platby běžné faktury.