Terminal server a instalace na síťový disk

vydání: 20070511 - verze: 11

Altus VARIO lze nyní instalovat na síťový disk. Disk musí být připojen (např. v:) a musí se jednat o instalaci na Terminal serveru.

Důležité: každý uživatel musí mít vlastní aplikační složku, nesmíte spouštět více instancí aplikace ze stejného umístění.

 

Lokální data na Terminal serveru

Na data na Terminal serveru se lze od tohoto vydání odkazovat lokální cestou. (v předchozích vydáních se musela cesta k datům uvádět v univerzálním formátu \\SERVER).

Poznámka: tato možnost platí jen pokud všichni uživatelé pracují vzdáleně, protože lokální uživatel nepracuje v terminálovém režimu.

 

Zobrazují se jen nainstalované moduly

V menu modulů se zobrazují moduly, které jsou zapsané v registru (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Altus\Vario\11.0\Moduly). Pokud uživatel nemá aplikaci modulu ve složce Varia, modul se nezobrazí.