Úhrady dokladů v cizí měně

vydání: 20070523 - verze: 11

Funkce úhrady byla rozšířena o řešení úhrad dokladů v cizí měně částkou v jiné cizí měně. Pokud například vystavíte doklad v SKK a obdržíte úhradu v EUR, dotáže se modul banka na částku v SKK, která odpovídá částce úhrady. Nabídne při tom částku přepočtenou kursem dokladu a částku přepočtenou kursem zadaným v kursovním lístku.