Mzdy - Úpravy v modulu Mzdy

vydání: 20070606 - verze: 11

Odvod sociálního pojištění u DPČ z částky 400,- Kč

Při úpravách v souvislosti s řešením přečerpané dovolené (viz Mzdy- Úpravy v modulu Mzdy) od vydání 20070517 došlo k chybnému nastavení podmínky pro vyměřovací základ sociálního pojištění v situaci, kdy se sociální pojištění platí až od určité hranice (u DPČ a dalších vztahů upravených vyhláškou 165/1979 Sb. nyní od 400,- Kč). S tímto nastavením se neodvede pojistné z částky rovné této hranici. Pro správný odvod by bylo nutné v dialogu Nastavení na kartě Prac. poměry u těchto pojistných vztahů nastavit v poli Základ bez SP částku 399,- Kč. Od tohoto vydání je nastavení opraveno zpět a pojistné se opět odvádí již z částky 400,- Kč.

 

Hromadné zadávání - příplatky

V dialogu hromadné zadávání - příplatky byl sjednocen způsob dosazování sazby do pole Sazba pro výpočet příplatků. Nyní se shodně s dialogem Měsíční složka přednostně přebírá sazba mzdové složky před sazbou typu složky. Tzn. lze využít více mzdových složek s různými sazbami, které jsou založené na jednom typu složky, jejíž sazba je potlačena. Sazba typu složky se použije v případě, že sazba mzdové složky je 0.

 

Souběh příjmu a vyloučených dob v TF

V TF Přehled o vyměřovacích základech a ELDP - roční je upřesněno vyhodnocování souběhu vyloučených dob v jednom a příjmu v souběžném pojistném vztahu. V době souběhu nelze vyloučené doby vykazovat. Posouzení souběhu zahrnuje nyní i méně pravděpodobné situace, kdy souběžný pojistný vztah začíná nebo končí v době trvání vyloučených dob prvního poměru.

 

Vytváření mezd

V průvodci vytvořením mezd bylo pro verze Altus Vario SQL optimalizováno otevření seznamu pracovních poměrů. Rychleji by se seznam měl načítat i po zaškrtnutí volby Zahrnout i ukončené poměr a po klepnutí na tlačítko Výběr poměrů.