Výdejka materiálu k pokladnímu dokladu

vydání: 20070615 - verze: 11

V modulu Sklad v agendě Skladové doklady je nová položka menu Skladové doklady / Výdejka materiálu / K pokladnímu dokladu...

Funkčnost je analogická jako u příkazu ... / K faktuře pouze s tím rozdílem, že ze seznamu se vybere příjmový pokladní doklad místo vydané faktury.