DE - Chyba při účtování faktur s navázanou zálohou

vydání: 20070704 - verze: 11

Před úpravami http://www.altusvario.cz/6533 nezáviselo na kontu zálohy - záloha se při platbě zaúčtovala bez konta a při odečtení se odečetla z prvního konta dokladu. Tento stav nebyl korektní, proto byla provedena výše uvedená úprava.

Vedlejším efektem úpravy však je, že je nutné vždy provádět předkontaci zálohové faktury - při platbě zálohové faktury se částka připíše na konto uvedené v příslušném řádku či řádcích ZF a při vystavení daňového dokladu či faktury se z příslušného konta (či kont) opět odečte a zaúčtuje se dle informací uvedených v daňovém dokladu. Tím je zajištěna průběžná průkaznost účetnictví.

Při úpravě byla nedostatečně ošetřena chyba, při které nebyla zálohová faktura korektně předkontována - hláška Type mismatch o příčině přerušení kontace příliš nevypovídala. Tato chyba byla v následné aktualizaci opravena, takže v nových vydáních již správně hlásí neznámé konto.