Mzdy - Úpravy v modulu Mzdy

vydání: 20070731 - verze: 11

Odstranění pracovního poměru a odstranění záznamu zaměstnance

Pro zamezení problému s nechtěným odstraněním záznamu zaměstnance byly změněny podmínky pro možnost odstranění záznamu zaměstnance a pracovního poměru. Pracovní poměr ani záznam zaměstnance nelze odstranit, pokud existují vytvořené mzdové složky v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení nebo jsou vytvořeny mzdové složky tohoto poměru v některém období. Pokud je odstranění pracovního poměru nebo záznamu zaměstnance nezbytné, pak je nutné nejdříve odstranit vytvořené mzdy z jednotlivých období (tlačítko s červeným křížkem v liště nástrojů v dialogu Mzda) a odstranění mzdových složek tlačítkem Odstranit v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení.

Při odstranění vytvořených mezd z dialogu Mzda je nutné potvrdit dotaz, zda se mají skutečně složky ze zpracování odstranit. Zda v aktuálním roce existují mzdové složky daného pracovního poměru v některém období lze zjistit např. ze sestavy Mzdy – roční přehled.

Kódy přihlášení a odhlášení ke zdravotnímu pojištění

V dialogu Pracovník na kartě Personální je možné v poli Občanství vybírat z číselníku Států. Pro české státní občanství se akceptují hodnoty Česká republika, ČR, CR nebo CZ. Po výběru zdravotní pojišťovny je podle vybraného občanství vytvořen záznam s příslušným kódem do hromadného oznámení (tlačítko Hromadné oznámení, tiskový formulář Hromadné oznámení). Pro české  a nevyplněné občanství je vytvořen kód P, pro občanství v členských státech EU kód E a pro ostatní občanství kód C.

Po zadání ukončení pracovního poměru v dialogu Pracovní poměr a Mzda se zobrazí dotaz, zda se má vytvořit záznam s kódem O do hromadného oznámení pro odhlášení.

Zaúčtování mezd - sloupce Má dáti a Dal

V dialogu Zaúčtování se nově v seznamu předkontací zobrazují sloupce Má dáti a Dal s čísly účtů, které dané předkontaci odpovídají ve vybrané knize interních dokladů.

Na kartě K zaúčtování se tyto účty zobrazují v samostatných sloupcích Má dáti a Dal. Je možné podle nich filtrovat a řadit. Zobrazené záznamy je možné kopírovat (pro vložení např. do Excelu, Word) nebo tisknout tlačítkem Tisk. Přitom je respektováno filtrování a řazení dialogu Zaúčtování.

Účtování Zaokrouhlení SP zaměstnavatele

Haléřové zaokrouhlení částky sociálního pojištění zaměstnavatele na korunu nahoru je možné účtovat pomocí nastavení složky Zaokrouhlení SP zaměstnavatele. Pokud tato složka má nastavenou předkontaci, pak se tato předkontace použije. Pokud nastavena není, použije se předkontace složky SP zaměstnavatele. Pokud není nastavena ani ta, použije se text Zaokrouhlení SP zaměstnavatele. V případě, že je u této složky nastaven požadavek účtování Na střediska lze poklepáním na název složky na kartě Nastavení složek zobrazit dialog Mzdová složka, kde se vybere středisko, na které se má složka Zaokrouhlení SP zaměstnavatele účtovat.

Účtování Pojištění odpovědnosti

V účtování pojištění odpovědnosti byl zpřesněn výpočet. Při existenci středisek se pojištění spočítalo a zaokrouhlilo za jednotlivá střediska a poté se sečetlo pro účtování. Nyní se v případě, že se neúčtuje na střediska, spočítá celková částka pojistného a ta se zaokrouhlí matematicky na korunu. Při účtování na střediska se zaokrouhlí za středisko matematicky na dvě desetinná místa.

Tisk z detailu záznamu

Z dialogu Mzda je nyní možné tisknout a zobrazovat v náhledu výchozí tiskový formulář jako v ostatních agendách.

Kontroly souběžných pracovních poměrů

Při vytváření mezd, při výpočtu mezd a při nastavení pole Souběh v dialogu Pracovní poměr a Mzda byly rozšířeny kontroly. Systém by měl nyní kontrolovat zda v aktuálním období existuje právě jeden pracovní poměr bez parametru Souběh a k němu jeden nebo více poměrů bez tohoto parametru. V poměr s nastaveným parametrem Souběh by neměly existovat mzdové složky pro slevy na dani a daňové zvýhodnění na dítě. Po výpočtu souběžného poměru se zobrazuje informace, že by se měl provést výpočet poměru, ve kterém probíhá zdanění tohoto souběžného poměru.

Složky s náhradou mzdy pokračující přes konec období

Pokud se v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky (nebo přes dialog hromadného zadávání) zadá složka s náhradou mzdy, která trvá přes konec období (tzn. nezadá se pole Platnost Do), vytvoří se v dalším období automaticky složka pro pokračování. Nyní se nově doplní také pole Sazba a proběhne celý výpočet náhrady.

Vhodně lze tuto funkci využít například pro dovolené vybírané přes konec období. V období, kdy dovolená začíná, se ve složce Dovolená nevyplní datum Do a datum ukončení dovolené se zadá do pole Údaj 1 (ve tvaru 6.8.2007), V období 8 se při vytváření mezd automaticky vytvoří složka Dovolené s ukončením 6.8.2007 a s vypočítanou náhradou za 6 dní dovolené. Pokud dovolená skončí podle plánu, pak již není nutné do složky zasahovat.

TF Hromadné oznámení

Do dialogu Možnosti hromadného oznámení se nabízí kód E pro přihlášení

zaměstnance ze zemí EU.

Pokud není zadáno rodné číslo ani číslo pojištěnce tiskne se do pole Číslo pojištěnce Datum narození.

TF Přehled o výši pojistného

Byly upraveny rámečky na kopii B a C.

TF Statistika Nem Úr

Ve výpočtu údaje Z toho ženy u ukazatele Průměrný počet nemocensky pojištěných osob bylo upraveno zahrnování počtu žen ve dnech svátků. Při dříve použitém způsobu výpočtu byl tento počet nepřesný směrem dolů.

TF Penzijní připojištění - za období od – do

V TF bylo upraveno seskupování. Záznamy se zobrazují v kumulaci za vybraná období aktuálního roku. V dialogu Tisk je možné po výběru TF vybrat v poli Možnosti volbu Přes všechny poměry nebo Po střediscích.