Mzdy - ZP při malém rozdílu minimálního vyměřovacího základu a základu ZP

vydání: 20070731 - verze: 11

V důsledku úpravy zaokrouhlení částky složky ZP doplatek do MM došlo k chybě od vydání 20070517. Nastává v případě, že rozdíl mezi minimálním vyměřovacím základem a základem zdravotního pojištění je menší než 7,408 Kč a z něj vypočítané pojistné je tedy menší než 1 Kč. V tom případě se nevytvoří složka ZP doplatek do MM a to způsobí chybu v částce složky ZP zaměstnavatele. Neodečte se od ní část odpovídající částce ve složce ZP pracovníka, zůstane v ní celková částka pojistného z celého minimálního vyměřovacího základu. Výsledná mzda zaměstnace je v pořádku, chybná je částka složky ZP zaměstnavatele a tím dojde k celkově vyššímu odvodu zdravotního pojištění.

Kontrolu lze provést v TF Přehled o platbě pojistného. Pojistné by neodpovídalo 13,5% základu. Chyba v jednotlivých základech by byla zřejmá v TF Zdravotní pojištění. Ve sloupci rozdíl by byla částka nižší než 8 Kč a ve sloupci Úprava pravděpodobně 0 Kč.

V případě, že došlo k tomuto zvýšenému odvodu zdravotní pojišťovně je vhodné:

- provést aktualizaci vydání 20070730 nebo vyšší

- provést opravný výpočet dané mzdy (případný korunový rozdíl v zaokrouhlení ve složce ZP doplatek do MM korigovat složkou ZP doplatek do MM - oprava)

- po dohodě se zdravotní pojišťovnou vytvořit opravný Přehled o platbě pojistného a o přeplatek snížit následující odvod zdravotní pojišťovně