Mzdy - Neproplacená nemoc z minulého období s odpracovanými hodinami v první den nemoci

vydání: 20070813 - verze: 11

V případě, že dojde k nemoci s odpracovanými hodinami v první den, která nebyla proplacena (např. z důvodu neodevzdání neschopenky) nepřenášely se tyto odpracované hodiny do automatické vytvořené složky nemoci v dalším období. Snížení částky DNP o poměrnou část vzhledem k odpracované době bylo možné provést pouze použitím složky DNP - oprava. Zadání odpracovaných hodin do pole První den automaticky vytvořené složky nemoci by způsobilo nesprávný počet odpracovaných hodin a následně nesprávné krácení případné měsíční mzdy.

Od nového vydání se odpracované dny prvního dne nemoci přenášejí automaticky do složky pro pokračování nemoci. DNP za první den jsou kráceny podle odpracované doby, ale odpracované hodiny přitom nejsou zahrnuty do odpracovaných hodin daného období. Složku DNP - oprava tedy není nutné vytvářet.