Mzdy - Opravy TF

vydání: 20070813 - verze: 11

Potvrzení o příjmech - čtvrtletní a roční

Při tisku TF se při volbě S ročním zúčtováním chybně spočítala částka příjmů v případě, že v potvrzovaném časovém období byly vypláceny dávky nemocenského pojištění. Problém vznikl při zapracování rozdělení ročního zúčtování na část přeplatku na dani a část daňového bonusu prostřednictvím složky Vyrovnání daně. V tom případě se do pole Údaj 1 zadává část daňového bonusu, o kterou se má příjem snížit. Do stejného pole se ale u složek DNP ukládají jiné hodnoty, o které se ale příjem snižovat nemá. Tato skutečnost nebyla při úpravě respektována. S volbou Bez zúčtování daně jsou vykázené příjmy v pořádku (případné provedené roční zúčtování přitom není zohledněno). 

Chyba je odstraněna od následujícího vydání.

DNP

Pokud se ve složce nemoci, která se neproplácí (nejsou vyplněna pole Likvidace od a Likvidace do), vyplní pole Kategorie pro účely výkazu NemUr (kategorie Pracovní úraz, Ostatní úraz apod.), zobrazí se v TF DNP řádek s textem Chyba. Tento řádek nemá vliv na výpočet mezd nebo DNP. Od dalšího vydání se tento řádek nezobrazuje.