Mzdy - Odstranění měsíčních mzdových složek ze zpracování

vydání: 20070907 - verze: 11

Pro odstranění mzdových složek ze zpracování v dialogu Mzdy (tlačítkem Odstranění záznamu s červeným křížkem) v agendě Mzdy je nutné oprávnění pro mazání záznamů v dané knize. Kontrola na toto oprávnění byla přidána i pro odstranění jednotlivých mzdových složek z dialogu Mzda na kartě Měsíční složky.

Při odstranění složky z dialogu Mzda z karty Měsíční složky se nově změní datum aktualizace u jiné složky ze seznamu složek, aby mzda objevila v nabídce upravených mezd ve výběrovém výpočtu mezd (Mzdy|Výpočet mezd|Výpočet mezd - výběr - zaškrtnutí Upravené, ale nespočítané).

V případě, že se ze seznamu odstraní poslední měsíční složka, dialog Mzda se zavře. Pokud v takovém případě existují složky na kartě Výsledné po předchozím výpočtu, odstraní se i tyto složky.

Obdobně se postupuje při odstranění záznamu v dialozích pro hromadné zadávání.

V dialozích hromadného zadávání není nově možné měnit pracovní poměr u existujících složek. Pokud složka danému pracovnímu poměru nenáleží, je nutné ji odstranit a vytvořit novou pro správný pracovní poměr.