Zákaz vytváření kont při uzávěrce a úpravy převodového můstku

vydání: 20070828 - verze: 11

V průvodci účetní uzávěrkou v kroku s definicí převodového můstku přibyla nová volba "Automaticky přidat do rozvrhu všechna potřebná konta". Je-li tato volba zatržena, založí průvodce do rozvrhu všechna potřebná konta, tak jak to dělal v předchozích vydáních. Pokud si přejete mít vytváření rozvrhu pod kontrolou, máte nyní možnost tuto volbu vypnout. Průvodce bude konta zakládat pouze pokud potvrdíte dialogové okno "Přejete si přidat konto ...".

Byl částečně změněn způsob práce převodového můstku. Ve verzích před tímto vydáním bylo možné do "Z konta" napsat pouze začátek čísla účtu - převod se poté provedl pro všechny podúčty, které vyhovovaly zadanému výrazu. Tedy pokud např. máme v účtovém rozvrhu konta 321 100, 321 103, 321 155 - a chtěli jsme tato konta přečíslovat na 321 200, 321 203 a 321 255 - bylo to možné zadat jedním řádkem převodového můstku, do kterého se zapsalo Z konta - 321 1 a Na Konto 321 2.  Bohužel, tato funkčnost způsobovala nemožnost zkrácení čísla účtu - pokud jsme totiž zadali Z konta 321 10254 a Na konto 321 100 - potom se provedl převod z konta 321 10254 na konto 321 10054.

Proto od této verze došlo k úpravě zpracování. Pokud chcete používat starý způsob převodu, musíte použít masku - tedy pro výše popsaný případ musí být Z konta 321 1* . Pokud * nepoužijete, program provede převod pouze přesného čísla účtu na přesně zadané číslo nového účtu. Ve verzi 11 může být * pouze jako poslední znak (tedy není možné použít z Windows obvyklého výrazu 3?1 1*5 ).