Mzdy - Nový odpočet ze základu daně

vydání: 20070907 - verze: 11

Na základě novely zákona o daních z příjmů je s platností od 1.8.2007 možno uplatnit novou nezdanitelnou částku. Jedná se o § 15 odst. 8:

„ Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů - zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem ani nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24 poplatníkem s příjmy podle § 7, nejvýše však 10 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním postižením, lze za zdaňovací období odečíst až 13 000 Kč a u poplatníka, který je osobou s těžším zdravotním postižením, až 15 000 Kč.“

Poprvé lze odpočet uplatnit v ročním zúčtování za rok 2007. K tomu je nutné vytvořit nový záznam v některém období roku 2007 v agendě Mzdy v dialogu Nastavení na kartě Daňové v tabulce Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění tak, že na volný řádek napíšete Odpočet – vzdělávání, do částky 0, měsíční uplatnění zůstane prázdné. Nově založené firmy již budou mít toto nastavení provedeno.

Odpočet jednotlivým zaměstnancům se zadává v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Odpočty za základu daně pro roční zúčtování.