Stornované doklady v modulu Manager

vydání: 20071026 - verze: 11

V seznamech dokladů v modulu Manager nelze rozlišit stornované doklady. Od vydání 20071026 jsou proto stornované doklady uváděny s nulovou částkou. Kromě toho se dobropisy a pokladní výdajové doklady zobrazují se záporným znaménkem.