Mzdy - Pojištění odpovědnosti, OČR

vydání: 20071116 - verze: 11

Zaúčtování pojištění odpovědnosti
Od vydání 20070731 (tedy nejdříve v září za 3. čtvrtletí) při účtování pojištění odpovědnosti se do interního dokladu vytvoří navíc řádek se shodnou předkontací pro účtování pojištění odpovědnosti, ale odlišnou částkou. Tato chyba je odstraněna.

Ošetřování člena rodiny u samoživitelek na přelomu období
Ve vydání 20071001 bylo upraveno čerpání OČR na přelomu období při změně parametru Samoživitel. Od tohoto vydání se chybně počítaly dny vyplácení OČR v případě čerpání OČR přes přelom období s nastavením Samoživitel v obou obdobích. Tato chyba je odstraněna.