SQL Server: Oprava uložené procedury spav_pripoj_all_dbs_from_dir

vydání: 20071109 - verze: 11

Procedura spav_pripoj_all_dbs_from_dir nepočítala s mezerami v cestě k adresáři s databázemi, které má připojit. Procedura používá pro načtení seznamu databází příkaz dir operačního systému prostřednictvím procedury xp_cmdshell. Nyní je chyba opravena.