Změny v DPH

vydání: 20071219 - verze: 11

Od 1. ledna 2008 vstupuje v platnost zákon 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jedna z největších změn se týká zvýšení snížené sazby DPH z původních  5 % na 9 %. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků.

Postup

  1. Stáhněte aktuální vydání Altus VARIO (vydání 20071218 nebo vyšší)
  2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat, uživatelé Vario 11 s daty na MS SQL serveru věnujte navíc pozornost aktualizaci datové struktury)
  3. V katalogu změňte u produktů sazbu DPH z 5% na 9% (viz dále)
  4. Pokud účtujete DPH na analytické účty dle sazby, přidejte účet s analytikou 009 (viz dále)

Změna nastavení - sazby DPH v katalogu

Doporučujeme změnit sazbu 5% DPH u produktů v katalogu na 9%. Změnu můžete provést kdykoli, Vario použije při vložení produktu do dokladu správnou sazbu dle data zdanitelného plnění (zamění 5% za 9% nebo 9% za 5% dle potřeby).

Postup: otevřete modul Sklad, přejdete na agendu Katalog. V tabulce agendy klepnete do sloupce Sazba DPH. Spustíte příkaz menu Úpravy/Nahradit, otevře se okno "Aktualizovat data v poli: 'Sazba DPH'". Do pole Co hledat zadejte 5 a do pole Nahradit 9. Klepněte na Nahradit. Tuto opravu zopakujte ve všech knihách agendy katalog, ve kterých máte produkty se sazbou 5%.

Změna nastavení - analytika

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (tedy 343005, 343105) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést další úpravy.

 

  • V účtovém rozvrhu pro rok 2008 založte účty 343009 a 343109.
  • V modulu Účetnictví v Možnostech předkontací | Zdanitelná plnění změňte účty pro sníženou sazbu z 343005 na 343009 u přijatých plnění a z 343105 na 343109 u uskutečněných plnění.

 

Změna nastavení - sazby DPH

Aktualizace Varia přidá do číselníku DPH novou sazbu 9% platnou od 1.1.2008 a ukončí platnost sazby 5% k 31.12.2007. Pokud vám toto nastavení nevyhovuje (například chcete prodloužit platnost sazby 5%), můžete ho upravit. Číselník Sazby DPH najdete v menu Nástroje|Možnosti, karta Číselníky, číselník Sazby DPH. 

Změna nastavení - šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 5% je potřeba šablony upravit a sazby změnit na 9%.

Kdy instalovat aktualizaci?

Doporučujeme instalovat ještě letos, nemusíte čekat do roku 2008. Instalaci nedokládejte, předchozí vydání nižší než 20071218 nebude v roce 2008 fungovat správně.

Jak to bude fungovat - doklad vystavený podle jiného dokladu

Pokud vystavíte doklad některou z funkcí, která kopíruje položky z jiného dokladu, budou zachovány sazby DPH z původního dokladu. To je žádoucí například u dobropisů, ale nežádoucí pokud fakturujete zakázky nebo vystavujete fakturu podle vzorové faktury. Doporučujeme vám proškolit v tomto ohledu pracovníky, kteří vystavují daňové doklady. U otevřených zakázek doporučujeme sazby DPH opravit.

Jak to bude fungovat - vyúčtování 5 % zálohy

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 5 %, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní 5 % sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen nově 9 % DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním snížené 5 % DPH.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že již byl důkladně zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Jak to bude fungovat - zaúčtování

Zaúčtování DPH se provádí na základě nastavení v Možnostech předkontací pro zdanitelná plnění. Vario tedy zápis provede na účet uvedený u snížené sazby daně, pokud takový existuje v účtovém rozvrhu.

Jestliže jste provedli výše uvedené rozlišení analytik a na účet 343105 či 343005 bude z dokladu co zaúčtovat (to by se při správném postupu vyúčtování zálohy stát nemělo), zapíše Vario automaticky 5 % DPH na účet 343005 (343105) pokud bude zavedený v účtovém rozvrhu.

Jak to bude fungovat - produkt na dokladu

Sazba DPH je uvedena přímo u produktu a je vhodné ji změnit na správnou. Vario vám usnadní fakturaci na přelomu roku tím, že při použití produktu s 5 % DPH na dokladu s DUZP v roce 2008 tuto sazbu automaticky změní na 9 % a naopak.

Kontrola DPH

Kontrola DPH zohledňuje novou 9 % sazbu DPH. Kontrola sazeb ohlásí chybně použitých 5 % DPH v roce 2008, i případně použitých 9 % v roce 2007.