Prodejna - Otevření peněžní zásuvky před tiskem

vydání: 20071214 - verze: 11

V modulu Prodejna se od tohoto vydání otevírá peněžní zásuvka před tiskem.

Ceny bez DPH na display

V nastavení je možno určit zobrazení ceny bez DPH na zákaznickém display.

Zobrazení cen se aktivuje úpravou inicializačního souboru ProdNNNN.Ini.

Do sekce Ceny se přidá položka CenabezDPHNaDispley

 

[Ceny]

...

CenabezDPHNaDispley=1

 

1 - zobrazí se pouze cena bez DPH

2 - zobrazí se pouze cena bez DPH a cena s DPH