Důležitá aktualizace Altus VARIO je připravena ke stažení

Na stránce stažení software je přichystána aktualizace Altus VARIO, která řeší legislativní změny od 1.1.2008. Podrobnosti naleznete v článku Změny v DPH pro Vario 11 a pro Vario 10.

Nové vydání obsahuje též změny v intrastatu (podání prostřednictvím PVS) a evidenci majetku (nové odpisové sazby pro Vario 11 a pro Vario 10).

Mzdy a legislativní změny od 1.1.2008

V průběhu ledna uvolníme nové vydání Altus VARIO, které bude obsahovat aktualizaci parametrů potřebných pro výpočet mezd v roce 2008. O změnách Vás budeme podrobně informovat samostatným zpravodajem. Připravované změny popisuje článek Připravované změny ve mzdách v roce 2008. Dále upozorňujeme na článek TF ZPS pro rok 2008.

Altus VARIO a práce na přelomu roku

Při přechodu na nový rok je potřeba v systému Altus VARIO věnovat pozornost těmto oblastem:

1) Aktualizujte Altus VARIO na nejnovější vydání ještě před koncem roku! Čtěte Změny v DPH pro Vario 11 (uživatelé Vario 11 a MS SQL serveru, prosím, věnujte navíc pozornost aktualizaci datové struktury).

2) Určete pravidla pro vystavování dokladů do správného roku. Nové vydání Altus VARIO 11 nabízí vystavení dokladu do správného roku - není potřeba posouvat systémové datum. Měli byste informovat uživatele o tom, které doklady patří do číselné řady loňského/nového roku.

3) Nastavte počáteční stavy knih v agendách Pokladna a Banka.

3) V modulu Účetnictví připravte účetní rozvrh pro nový rok.

Přečtěte si, prosím, článek překlenutí roku, který podrobně popisuje správné postupy. Navíc v něm naleznete informace o

- práci s neuhrazenými doklady z minulých let,

- inventuře skladu a

- nastavení číselných řad.

 

 

PF 2008

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v novém roce.

Na další spolupráci s Vámi v roce 2008 se těší tým firmy ALTUS Development.