Vystavování dokladů na přelomu roku

vydání: 20071219 - verze: 11

Doklady se do vydání 20071219 vystavovaly výhradně podle systémového datumu na PC, kromě přímého vystavení dokladu v agendě tlačítkem Nový záznam. 

Od vydání 20071219 byla provedena následující úprava:

Doklady se vystavují do knih s roční číselnou řadou. Při vystavení se určí do jakého účetního (resp. hospodářského) roku doklad patří.

a) Nový záznam v agendě

Vystavení nových dokladů založením nového záznamu do agendy je na přelomu roku bezproblémové.

  1. Na panelu nástrojů zvolte rok, do kterého chcete vystavit doklad.
  2. Klepněte na tlačítko Nový nebo zvolte příkaz menu Soubor/Nový záznam.... Doklad se vystaví do zobrazeného roku. Pokud se zobrazený rok liší od aktuálního zobrazí se dotaz, kterým potvrdíte rok, do nějž se má vystavit doklad.

b) Nový záznam funkcí

Jsou možné 3 případy:

  • funkce se řídí zobrazeným rokem,
  • funkce se řídí rokem dokladu, který se zpracovává a
  • funkce vystavuje záznam vždy do nového roku.

Ve Variu 11 od vydání 20071219 se naprostá většina funkcí řídí zobrazeným rokem nebo rokem dokladu. Obecně platí, že pokud se zpracovává zakázka či objednávka, vystavuje se navazující doklad do zobrazeného roku (fakturace zakázek, vystavení přijaté faktury dle objednávky). V ostatních případech se rok řídí rokem dokladu (při vyskladnění z faktury - výdejka dle roku faktury apod.).

Pokud funkce zjistí, že zobrazený rok nebo rok dle dokladu je různý od roku podle systémového data, zobrazí se dotaz "Do kterého roku si přejete vystavit nový doklad?" s výběrem rok dokladu / rok aktuální. Tento dotaz se bude zobrazovat prvních 90 dní nového roku (hospodářského nebo účetního) a dále se doklady budou vystavovat vždy do aktuálního roku.

Pravidla pro funkce, kdy záznam nevzniká přímo z tabulky agendy příkazem Soubor / Nový záznam: 

  1. Pokud chcete vystavit doklad do minulého roku, zvolte na panelu nástrojů minulý rok.
  2. Systémové datum neměňte. Jen v případě, že nemáte jinou možnost (funkce nepodporuje výběr roku, nebo uplynulo od začátku roku více než 90 dní).
  3. Vytvořte doklad prostřednictvím příslušné funkce (vyskladnit, zaskladnit, převést, fakturovat zakázku, vystavit doklad podle dokladu, uhradit fakturu, fakturovat skladový doklad, apod.).

Pokud vystavíte omylem doklad do nesprávného roku, můžete jej smazat nebo přesunout do jiného roku. Doklady, které mají vazbu na jiné doklady, nemažte, ale přesuňte! Viz postup přesunutí dokladu.