Opakovaný převod dat při instalaci vydání 20071219

vydání: 20071221 - verze: 11

Pokud se při instalaci Varia vydání 20071219 zobrazí chybová hláška

"K datové složce \\Server\SlozkaDat jsou přihlášeni uživatelé. Data, která se používají, nelze aktualizovat. ... "

a přitom již datová složka obsahuje aktuální data, jedná se o chybu instalačního programu, který se pokouší znovu převést data. V tomto případě si, prosím, stáhněte aktuální vydání Varia s označením 20071221. Tento aktualizační soubor obsahuje instalaci Varia vydání 20071219 s upraveným instalačním programem setup.exe, který se nepokouší o opakovaný převod dat při aktualizaci Varia na stanici.