SQL Server: Změna odpisových skupin pro rok 2008

vydání: 20080102 - verze: 11

Pro naplnění číselníku odpisových skupin (viz. článek Změna odpisových skupin) pro rok 2008 je potřeba spustit nad SQL serverem skript

02-insert_hodnoty.sql

uložený v adresáři Sql\Aktualizace_YYYYMMDD a podadresářích MSSQL70, MSSQL2000 nebo MSSQL2005 (v závislosti na použité verzi MSSQL) instalačního CD, kde YYYYMMDD označuje datum aktualizace (např. Sql\Aktualizace_20080102). Adresář Sql lze také stáhnout na stránce stažení software Altus Vario. Popis aktualizace datové struktury naleznete na stránce Aktualizace datové struktury Varia 11 na MSSQL.