DPH - nový typ zdanitelného plnění

vydání: 20080117 - verze: 11

Rozšířili jsme typy uskutečněných zdanitelných plnění o "Zasílání zboží". Tento typ plnění vychází z § 18 zákona o DPH.

Použít ho můžete na vydané faktuře, kde vyplníte pole Místo plnění = EU.  (Místo plnění ve Variu není používáno ve smyslu zákona o DPH. Jedná se pouze o informaci, kde má odběratel (dodavatel) sídlo či bydliště. ) Na položkách dokladu vyplníte částku bez DPH, sazbu DPH a typ zdanitelného plnění = Zasílání zboží.

Takto pořízený doklad vstoupí do DPH na řádky 240 nebo 245 (zasílání zboží z jiného členského státu s místem plnění v tuzemsku) a poté do součtového řádku 730.

Aby se částka daně správně zaúčtovala, je třeba doplnit nový typ plnění do předkontací. Najdete je v modulu Účetnictví | Možnosti předkontací | záložka Zdanitelná plnění. Zde vyberte Uskutečněná zdanitelná plnění a na poslední řádek zapište Zasílání zboží. Doplňte Vámi používané předkontace pro sníženou a základní sazbu daně.

Aktuální přehled zdanitelných plnění naleznete v dokumentaci DPH - Přehled typů plnění.