Mzdy a legislativní změny pro rok 2008 - Altus Vario 11

Dne 28. ledna 2008 jsme uvolnili nové vydání Altus VARIO, které obsahuje aktualizaci modulu Mzdy a nastavení parametrů pro výpočet mezd v roce 2008.

Všichni uživatelé modulu Mzdy musí aktualizovat Altus VARIO na vydání 20080128 a novější nejpozději do doby výpočtu mzdy za leden 2008.

Před aktualizací a výpočtem mezd za leden 2008 si pozorně přečtěte popis doporučeného postupu v článku Mzdy - Nastavení roku 2008 a popis změn pro rok 2008 v článku Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2008.

 

Mzdy a legislativní změny pro rok 2008 - Altus Vario 10

Dále jsme uvolnili nové vydání Altus Vario pro uživatele verze Altus Vario 10. Aktualizaci je nutné provést s volbou Převést data. Součástí aktualizace je rozšíření funkcí v oblasti modulu mezd na standard verze Vario 11. 

Výše uvedené články jsou tedy platné také pro uživatele Altus Vario 10, pokud v nich není uvedeno jinak.