Mzdy - Tiskový formulář Výplatní lístek, DNP

vydání: 20080206 - verze: 11

Výplatní lístek

Tiskový formulář Výplatní lístek byl rozšířen v části výsledných mzdových složek. Uspořádání hodnot odpovídá výplatním lístku pro rok 2007 a je detailnější proti první verzi výplatního lístku pro rok 2008. Obsahuje zvlášť hodnoty slev a daňového zvýhodnění a hodnotu sražené daně. V prvním sloupci je rekapitulace výpočtu tzv. superhrubé mzdy, včetně její hodnoty po zaokrouhlení a odpovídající záloze na daň.  Původní verze výplatního lístku pro rok 2008 je k dispozici pod názvem Výplatní lístek - souhrn.

 

DNP

Do tiskového formuláře DNP bylo přidáno pole Práce neschopen od