Mzdy - Hromadné zadávání - Absence

vydání: 20080206 - verze: 11

V nabídce Hromadné zadávání je nová volba Absence. Tento dialog je určen pro zadávání specifických mzdových složek. Použití těchto specifických mzdových složek je umožněno jen ve vybraných firmách. Ostatním firmám se v tomto dialogu nenabízejí k vytvoření žádné složky, tzn. že tento dialog nebudou k zadávání složek používat.