Mzdy - TF Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2008 - vzor č. 16

vydání: 20080211 - verze: 11

Po zveřejnění nového vzoru č. 16 Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2008 na stránkách Ministerstva financí jsme připravili rozšíření tiskového formuláře Potvrzení o zdanit příjmech o tento vzor. 

Pro tisk potvrzení za rok 2008 budou všichni uživatelé včetně uživatelů verze SQL používat shodný TF Potvrzení o zdanit příjmech.  TF Potvrzení o zdanit příjmech - SQL používají pouze uživatelé verze SQL a pouze pro rok 2007.

Kromě změn vyplývajících z nového vzoru je možné v dialogu, který se zobrazí před ukázkou potvrzení, zadat číslo telefonu, které se má na potvrzení tisknout. Pokud se číslo telefonu nezadá, vytiskne se jako dříve telefon uvedený v poli Telefon 1 v dialogu Naše firma. Pokud se číslo zadá, systém ho uloží k opakovanému použití. Telefon je možné zadat i při tisku vzoru č. 15 za rok 2007.