Školení
Na stránce školení pro uživatele Varia najdete nový seznam připravovaných školení.

Školení Základy Altus VARIO pro účetní (účetnictví a DPH)
Ve dnech 18. a 19.2. pořádáme školení pro účetní. Podrobnosti naleznete na stránce Základy Altus VARIO pro účetní.

Mzdy
Opatřením Ministerstva financí ze 7. 2. 2008 byly změněny podmínky pro poskytování slevy základní daňovým nerezidentům. Podrobnosti naleznete na stránce Mzdy - Sleva na dani - základní u daňových nerezidentů v roce 2008 nově upravena Opatřením MF.

Připravili jsme nový vzor č. 16 pro tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2008. Podrobnosti najdete v článku Mzdy - TF Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2008 - vzor č. 16.