Mzdy - Drobné úpravy a zjištění k aktualizaci pro rok 2008

vydání: 20080213 - verze: 11

Likvidace dávek po skončení ochranné lhůty

Při zadávání zahájení likvidace dávek po skončení ochranné lhůty je v aktualizaci pro rok 2008 kontrola, která zadání takové likvidace zabrání. Tato kontrola se nyní provádí, ale po potvrzení umožní likvidaci zadat. To je přípustné např. v případě PPM, u které je nadále ochranná lhůta 6 měsíců.
Je třeba dbát na to, že při změně pole Likvidace od se automatiky mění také pole Práce neschopen od. Pokud nejde o zahájení likvidace dávky, ale pokračování a skutečný den začátku neschopnosti tedy nastal dříve než datum v poli Likvidace od, je nutné do pole Práce neschopen od zadat skutečný den začátku neschopnosti.

 

Mzdová složky ZP pracovníka - přeplatek

Ve článku Mzdy - Nastavení roku 2008 byla v seznamu složek, u kterých se v rámci nastavení roku nastaví pole Základ daně na hodnotu Ne, uvedena složka ZP pracovníka - přeplatek. Toto nastavení se u této složky v rámci nastavení roku neprovedlo. Jedná se o složku, která se nepoužívá, její vlastnost Nabízet v seznamu mzdových složek je nastavena na Ne a neměla by se tedy v nabídkách pro vytvoření složek nabízet. Nastavit hodnotu pole Základ daně na Ne je možné ručně. Automaticky se toto nastavení provede po aktualizaci při otevření agendy mzdy v roce 2008 v dané firmě.

 

Sleva na dani - průkaz ZTP/P

Zaměstnanci s průkazem ZTP/P mohou uplatňovat slevu na dani zřejmě naprosto výjimečně používanou mzdovou složkou Sleva na dani - průkaz ZTP/P. Při nastavení rok 2008 se nastavila Sleva na dani - průkaz ZTP-P v roční výši 16 140,-. Vzhledem k rozdílu v názvu mzdové složky a nastavené slevy se mzdová složka při vytvoření mezd nevytvoří a nelze ji do mzdy přidat. Nápravu lze provést v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Daňové v tabulce Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění přepsáním zkratky ZTP-P na ZTP/P. Automaticky se toto nastavení provede po aktualizaci při otevření agendy mzdy v roce 2008 v dané firmě.

 

Aktualizace tiskových formulářů

V výjimečných případech, zřejmě po nekorektním ukončení běhu systému, se může stát, že po aktualizaci vydání Varia nedojde na některé stanici k aktualizaci verze tiskového formuláře, který byl při nekorektním ukončení otevřený. Při spuštění tisku se pak tiskne neaktuální verze TF, která může obsahovat chybné hodnoty. Tento problém se vyskytl při tisku Potvrzení o zdanitelných příjmech, kdy "stará" verze TF pro rok 2007 nepočítá se tím, že se v nastavení roku 2008 změní nastavení složek, které vstupují do základu daně a které tento výstup pak zkreslují. Nová verze TF nastavení roku 2008 již respektuje a při tisku za rok 2007 tyto nově nastavené složky nezahrnuje. 
Aktualizaci TF na stanici můžete zajistit tak, že po vypnutí Varia odstraníte soubory tiskových formulářů s koncovkou .mda a případně .ldb ze složky tiskových formulářů v aplikační složce Varia na dané stanici, tedy obvykle ze složky C:\Program files\Vario11\Tiskove_formulare\Mzdy a C:\Program files\Vario11\Tiskove_formulare\Mzdy\Personalistika.