Mzdy - Roční zúčtování daně z příjmu za rok 2007 u typu daně Záloha na daň a u souběžných poměrů

vydání: 20080220 - verze: 11

 

Začátek roku je obdobím provádění ročního zúčtování daně z příjmu. Problematikou ročního zúčtování se zabývá článek naší znalostní databáze Roční zúčtování daně. Některá aktuální specifika ročního zúčtování jsou řešena dále.

Roční zúčtování daně z příjmu za rok 2007 u nového typu daně Záloha na daň

V rámci aktualizace pro rok 2008 bylo doporučeno pro
- příjmy u vztahů, kde v poli Činnost je 7 nebo 8 (společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté a členové družstev) a - odměny členů statutárních orgánů a dalších org. právnických osob, jsou-li daňovými rezidenty
zadat v dialogu Pracovní poměr v poli Typ daně hodnotu Záloha na daň. Tím je zajištěno zdanění zálohou daně i při nepodepsání prohlášení při příjmech do 5000,- Kč.

U osob s těmito příjmy bez podepsaného prohlášení se nepředpokládá zpracování ročního zúčtování daně v rámci modulu mezd. V případě, že je dodatečně prohlášení podepsáno a chcete provést roční zúčtování daně, je možné postupovat jedním z následujících způsobů:

  1. V roce, za který se provádí zúčtování, zjistit výsledek ročního zúčtování pomocí tiskového formuláře Výpočet daně z příjmu a tuto částku zadat ve složce Vyrovnání daně do pole Částka před výpočtem mzdy.
  2. Provést aktualizaci na vydání 20080222 nebo vyšší, ve kterém je zpracování ročního zúčtování daně připraveno i pro typ daně Záloha na daň.

Roční zúčtování daně výpočtem (tzn. bez zadání částky do složky Vyrovnání daně) u vydání 20080219 a nižších provádějte jen u pracovních poměrů s hodnotou Roční v poli Typ daně.

 

Roční zúčtování daně z příjmu za rok 2007 u souběžných poměrů

Pokud je v dialogu Pracovník na kartě Personální zatrženo Roční zúčtování, vytvoří se při vytvoření mezd Průvodcem vytvoření mezd při zatržení volby Vytvořit mzdovou složku pro roční zúčtování daně mzdová složka Vyrovnání daně. Tato složka při výpočtu zajistí výpočet ročního zúčtování daně. V případě, že se pro jednoho zaměstnance vytváří více souběžných poměrů, složka Vyrovnání daně se vytvoří u všech, což je nežádoucí. Je nutné postupovat některým z následujících postupů:

1. Při vytváření mezd vytvořit nejdříve složky souběžných poměrů bez zatržení volby Vytvořit mzdovou složku pro roční zúčtování daně. V druhém kroku vytvořit zbývající složky se zatržením volby Vytvořit mzdovou složku pro roční zúčtování daně.

2. Vytvořit všechny složky současně a následně složky Vyrovnání daně ze souběžných poměrů odstranit např. přes hromadné zadávání.

3. Aktualizovat na vydání 20080222 nebo vyšší, ve kterém se složka Vyrovnání daně bude vytvářet v Průvodci vytvořením mezd pouze u nesouběžných poměrů.