Mzdy - Nový tiskový formulář DNP - roční rekapitulace

vydání: 20080222 - verze: 11

TF DNP - roční rekapitulace

Připravili jsme nový tiskový formulář DNP - roční rekapitulace. Proti TF DNP obsahuje údaje z celého aktuálního roku a je členěn po zaměstnancích. Ve výchozím zobrazení se TF tiskne pro aktuální záznam, tedy pracovní poměr. V dialogu Tisk je možné v rámečku Rozsah tisku vybrat např. variantu Všechny záznamy nebo Podle filtru s výběrem období od - do nebo mzdové složky (DNP Nemoc, DNP PPM atd.) s možností uložení filtru.

 

TF Mzdové listy, TF DNP, TF DNP - roční rekapitulace, TF Rekapitulace nemocí, POČR, PPM

U těchto tiskových formulářů jsme sjednotili zahrnutí svátků do zobrazení počtu pracovních dní podle Mzdových listů, kde se svátky do pracovních dní nezahrnují.