Mzdy - Zaúčtování zdravotního pojištění ze statutárních odměn při účtování na zakázky

vydání: 20080304 - verze: 11

Pokud je nastaveno účtování hrubých mezd na zakázky, rozpočítává se sociální a zdravotní pojištění podle podílu jednotlivých zakázek na hrubé mzdě. Od roku 2008 se částky statutárních odměn zahrnují do základu zdravotního pojištění, do základu sociálního pojištění nevstupují. Postup výpočtu podílů pojištění na hrubé mzdě byl rozdělen samostatně pro sociální a zdravotní pojištění. Bez této úpravy by se částky zdravotního pojištění ze statutárních odměn při účtování na zakázky do zaúčtování nezahrnuly. Zaúčtování roku 2008 při účtování složky Statutární odměny a rozúčtování hrubé mzdy na zakázky provádějte na vydání 20080304 nebo vyšším.

Předpokladem správného účtování hrubé mzdy na zakázky je nastavení účtování u všech složek, které vstupují do hrubé mzdy.

Současně byla provedena optimalizace, která by měla zajistit zrychlení zobrazení na kartě K zaúčtování a při tvorbě interního dokladu.

Obdobná úprava byla provedena v doplňku Účtování na střediska.  Aktuální verze doplňku je 1.03.