Mzdy - Účtování DNP, srážek a dalších tzv. ostatních složek

vydání: 20080310 - verze: 11

Po optimalizaci zaúčtování ve vydání 20080304 došlo k problému s účtováním tzv. ostatních složek v případě, že všechny daňové složky jsou účtovány pomocí složky Zúčtování daně. V tom případě se do zaúčtování nezahrnují tzv. ostatní složky. To jsou většinou složky příspěvků k čisté mzdě (např. složky DNP) nebo srážek z čisté mzdy (složky srážek kromě stravenek). Od následujícího vydání je tento problém odstraněn.
Pokud není k účtování nastavena složka Zúčtování daně a účtují se jednotlivé složky daně, probíhá zaúčtování ostatních složek správně.

Tento problém se natýká verze Altus Vario 10.