Mzdy - Mzdová složka Statutární odměny - upozornění

vydání: 20080310 - verze: 11

V rámci aktualizace modulu Mzdy pro rok 2008 bylo provedeno nastavení složky Statutární odměny viz článek Mzdy - Nastavení roku 2008. Při tomto nastavení není kontrolováno dříve provedené uživatelské nastavení této složky. Může tak dojít k tomu, že tato nastavení nekorespondují a ve zpracování složky dojde k problému.

V rámci aktualizace bylo provedeno toto nastavení:

Statutární odměny:  Hrubá mzda - Ano 
                                Zdravotní pojištění pracovníka - Ano
                                Zdravotní pojištění zaměstnavatele - Ano
Další pole ovlivňující výpočet mzdy by neměla být nastavena.

 

V případě, že při uživatelském nastavení bylo zatrženo pole Základ daně nebo K výplatě, je nutné tato pole odškrtnout. V opačném případě, by došlo duplicitnímu zahrnutí složky do výplaty a problému při tisku Potvrzení o zdanitelných příjmech, který s takto kombinovaným nastavením nepočítá.