Úpravy v evidenci majetku

vydání: 20080313 - verze: 11

V Evidenci majetku byl upraven výpočet zrychlených odpisů, aby se při každém nastavení zaokrouhloval na celé koruny nahoru.

 

Při výběru způsobu odpisu již není možné zapsat jakýkoli text, ale pouze vybrat z nabídky. Při dopsání textu, který nabídce neodpovídal, nešel vypočítat odpisový plán.