DE - pojistné

vydání: 20080404 - verze: 11

Daňová evidence byla upravena tak, aby výstupy odpovídaly současné úpravě zákona o dani z příjmů. Platby sociálního a zdravotního pojištění byly začleněny do výdajů nesnižujících základ daně.

 

V nastavení Kont přibyla nová analytika "Pojistné zdravotní a sociální". Je třeba, abyste si pod touto analytikou založili konto, na které budete účtovat. Dosavadní konto pro pojistné, které je pod daňově uznatelnou analytikou "Platby pojistného" je třeba zachovat z důvodu přehledu minulých let.

 

Byly vytvořeny tiskové formuláře Daňová evidence po reformě a Výkaz příjmů a výdajů po reformě, které je třeba tisknout od roku 2008. Pro minulé období použijte stávající TF.