Úprava průvodce zaúčtováním

vydání: 20080414 - verze: 11

Průvodce zaúčtováním dokladů byl upraven tak, aby doklady, které obsahují položky ve stavu "K úhradě" nebylo možné zaúčtovat.

Pokud Vario na takový doklad v průběhu zaúčtování narazí, zobrazí hlášku " Na dokladu ... jsou neuhrazené položky. Nelze zaúčtovat." Průběh zaúčtování se ukončí.


Položky ve stavu "K úhradě" je třeba před zaúčtováním uhradit nebo změnit jejich způsob zaúčtování.