Rozšíření polí součtu položek v bankovním výpisu

vydání: 20080523 - verze: 11

Součtový řádek v detailu bankovního výpisu byl rozšířen tak, aby se zobrazovaly částky v řádu stovek milionů.