Mzdy - Složky zadané v dialogu Hromadné zadávání - paušální částka v SQL verzi

vydání: 20080605 - verze: 11

V SQL verzi se při zadání složek v dialogu Hromadné zadávání - paušální částka v některých případech nedoplňovala výchozí střediska a zakázky z pracovního poměru. V důsledku toho nebylo možné tyto složky rozúčtovat na střediska a zakázky. Nyní se střediska a zakázky do těchto složek automaticky doplňují a zaúčtování probíhá v členění na zakázky a střediska podle nastavení.

U již existujících záznamů, která střediska a zakázky neobsahují (resp. v polích Středisko a Zakázka je "prázdný znak") je možné v dialogu hromadného zadávání:

1. záznamy vyfiltrovat - přes místní nabídku do pole Filtr pro zadat ""
2. záznamy vybrat a zkopírovat do schránky
3. záznamy znovu vložit 
4. původní záznamy odstranit

Tím je prázdný znak nahrazen hodnotou Null, která umožní správné zaúčtování. Stejného efektu lze dosáhnout zadáním libovolné hodnoty do těchto polí, přechodem do dalšího pole a následným odstraněním hodnoty.