Mzdy - Nemocenské od 30.6.2008 a připravovaná aktualizace modulu Mzdy

vydání: 20080606 - verze: 11

Na základě předpisu č. 166/2008 Sb., který mění zákon o nemocenském pojištění, a metodického pokynu Ministerstva práce a soc. věcí ke změnám ve výpočtu nemocenské připravujeme aktualizaci modulu Mzdy. Bude se týkat uživatelů, kteří zpracovávají mzdy pro velké organizace. Vzhledem k datu účinnosti předpisu od 30.6.2008 bude nutné aktualizovat na tuto verzi v případech pracovních neschopností započatých 28.-30.6.2008, tedy před zpracováním mezd za červen. Ostatní uživatelé budou moci aktualizovat až před zpracováním mezd za červenec.

Výše nemocenského bude činit 60% redukovaného vyměřovacího základu od 1. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti (karantény) s účinností od 30.6.2008. Za 30.6.2008 náleží nemocenské, pokud tento den připadne na první až třetí den pracovní neschopnosti. Pokud pracovní neschopnost vznikne (či bude nařízena karanténa delší 3 dnů) dnem 28. či 29.6.2008 bude náležet nemocenské v 60% sazbě vyměřovacího základu také za 30.6.2008. U pracovních neschopností, které začnou před 28.6.2008, se nic nemění.

Při nařízené karanténě (tvrvá-li déle než 3 dny) náleží nemocenské. Pokud by trvala 1-3 dny, nemocenské by nenáleželo. Bude-li karanténa trvat déle než 3 dny, náleží nemocenské od prvního dne trvání karantény.

Tato změna bude platit pravděpodobně pouze do 31.8.2008. Připravovaná právní úprava pravděpodobně sníží sazbu nemocenského v prvních 3 dnech na 25% redukovaného vyměřovacího základu.